[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
นายพยอม วงษ์พูล (ย้ายไป สพป.สุโขทัย เขต 1)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว

สมาชิกทั้งหมด 477

<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
Web Design Factory
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  
10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & 145
   & ยุพิน มีชื่น 89
   & ปิยพร ชุมจันทร์ 57
   & สุภัทรสินี ทิพรังศรี 56
   & ศราวุธ มีเครือ 49
   & กิตติเชษฐ์ อักษร 42
   & AJ.Siwaphat Thongrach 41
   & เบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ 38
   & วาสนา นฤคนธ์ 33
   & ทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์ 30
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
435 คน
สถิติปีนี้
2058 คน
สถิติทั้งหมด
51325 คน
207.46.13.xxx
30 เม.ย. 2560 : 00:21
54.81.71.xxx
30 เม.ย. 2560 : 00:27


           ขอต้อนรับ และขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมกันสร้างสรรค์บทความวิชาการ ในการจัดการความรู้ ในสาระต่าง ๆ รวบรวมไว้ใน" ขุมความรู้ " บนเว็บไซต์ ศูนย์การจัดการความรู้ สพม.42 (KM) "เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้" นี้ เพื่อเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ ทางการศึกษาและการจัดการความรู้ 
           ความรู้ ประสบการณ์ ความถนัดเฉพาะทาง ความสามารถพิเศษในการทำงานของทุกท่าน ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่ง หากสามารถนำมาถ่ายทอดเผยแพร่ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ศึกษาเรียนรู้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมาย ผู้สนใจ ให้เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบ นำความรู้ของท่านเข้าสู่ "ขุมความรู้" เพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้ ของ สพม.42 ต่อไป

 


ภาพกิจกรรม

         โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ การจัดทำรายงานการนิเทศในรูปแบบการวิจัย วันที่ 26 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดโดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ดูกิจกรรมทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก กิตติเชษฐ์ อักษร
เมื่อ27 / พ.ค. / 2559 : ( 275 / )

World Robot Games Thailand Championship


ผู้บันทึก กิตติเชษฐ์ อักษร
เมื่อ28 / ก.ค. / 2558 : ( 515 / )

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558 ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.mwit.ac.th


ผู้บันทึก กิตติเชษฐ์ อักษร
เมื่อ19 / เม.ย. / 2558 : ( 769 / )

ขยายเวลารับสมัคร อบรมผลิต VDO Clip โดย สพม.42 ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครด่วนที่ http://goo.gl/forms/oV9ACkHSua จนถึงวันที่ี 5 พ.ค. 2558


   
 ขุมความรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย ปิยพร ชุมจันทร์
16 / พ.ค. / 2559 : ( 284 / )
powerpoint ประกอบการอบรมสะเต็มศึกษา
powerpoint ประกอบการอบรมสะเต็มศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โดย ปิยพร ชุมจันทร์
16 / พ.ค. / 2559 : ( 314 / )
powerpoint ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
powerpoint ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โดย ปิยพร ชุมจันทร์
9 / มี.ค. / 2559 : ( 392 / )
รายงานสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย รจนา ด้วงชื่น
25 / ม.ค. / 2559 : ( 393 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โดย ปิยพร ชุมจันทร์
23 / ธ.ค. / 2558 : ( 429 / )
รายงานสรุปการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ฉบับสมบูรณ์
สพม.๔๒ เผยแพร่รายงานสรุปการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โดย กิตติเชษฐ์ อักษร
8 / ก.พ. / 2558 : ( 783 / )
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDREO
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย ศรีภาวรรณ ไสโสภา
12 / ก.ย. / 2557 : ( 901 / )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานบุคลากร ปีการศึกษา 2556
ีรายงานการประเมินโครงการพัฒนางานบุคลากร ปีการศึกษา 2556 โดยรวมผลการประเมินผ่านเกณฑ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย มยุรี แย้มจันทร์ฉาย
28 / ก.ค. / 2557 : ( 1227 / 1 )
วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องมาตราตัวสะกดหรรษา
เผยแพร่ผลงานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดย นางสาววาสนา นฤคนธ์
8 / มี.ค. / 2557 : ( 1163 / )
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องร่างกายของเรา วิชาสุขศึกษา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียนเรื่องร่างกายของเรา รายวิชาสุขศึกษา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ21101 ช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย วรรณา ขันทอง
5 / ม.ค. / 2557 : ( 1083 / )
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางศาสนา
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางศาสนา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โดย ปิยพร ชุมจันทร์
10 / ธ.ค. / 2556 : ( 1235 / )
คู่มือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่ม 1 บทนำ เล่ม 2 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสิ่งที่จะประเมิน เล่ม 3 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เล่ม 4 การสร้างเครื่องมือและกำหนดเกณฑ์การประเมิน เล่ม 5 การหาคุณภาพเครื่องมือ เล่ม 6 การให้ข้อมูลย้อนกลับและนำผลการประเมินไ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย นายภาคภูมิ รังษิมาศ
12 / พ.ย. / 2556 : ( 1140 / 1 )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
 เผยแพร่ download
เอกสารแจ้งโรงเรียน
โดย 1
28 / ก.ค. / 2558 : ( 509 / )
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาไทย
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาไทย
โปรแกรมการศึกษา
โดย kittichet
8 / ก.พ. / 2558 : ( 893 / )
การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เอกสารแจ้งโรงเรียน
โดย kittichet
11 / มิ.ย. / 2557 : ( 922 / )
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โปรแกรมการศึกษา
โดย nites
17 / มิ.ย. / 2556 : ( 1178 / )
วิธีนำไฟล์สื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ตสพฐ.เข้าเครื่องแท็บเล็ต
สำหรับเครื่อง andoid
   
สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231